Cúng rằm tháng giêng cần chuẩn bị những gì để may mắn cả năm | Flowerfarm.vn

Nam Mô A Di Đà Buda! (3 lần, 3 lạy).

– Con lạy trước trời chín phương, chư Phật mười phương, chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thượng Trời Đất, trước các chư vị thần linh, nữ thần.

– Con lạy trước ngài, thành hoàng, bản thổ, ngài là quê hương Táo Quân và chư vị thần linh.

– Con kính lạy Cao Tăng đối với Thẩm thi, Cao Tăng đối với chị, chú, bác, cô bác, anh chị em.

(Các) quản trị viên của tôi là: …………….

Hộ khẩu tại: ………….

Hôm nay là ngày rằm tháng giêng… ứng nguyệt Nguyên tiêu, tín đồ thành tâm, sắm sửa đèn nhang, mua bán lễ vật, bày ra triều đình.

Kính mời quý vị đến với nguyên cảnh của các vị Hoàng đế Đại vương, bản mệnh Thần linh Thổ địa, bản mệnh Táo Quân, Ngũ phương, Thanh long quận vương, chúa Tài. Tôi nguyện những người thánh thiện nghe lời mời, đến trước sự phán xét, làm chứng về sự thành tâm hưởng của lễ.

Xin trân trọng kính mời toàn thể ông bà tổ tiên, họ hàng nội ngoại …………. lắng nghe lời cầu xin và lời mời của con cháu, đến chứng giám lòng thành, hưởng lộc.

Tâm sự của tôi một lần nữa mời Mr. Bốn mùa không hạn, tám tiết hưởng thái bình.

Nam Mô A Di Đà Buda! (3 lần, 3 lạy).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now