rocess. foreach ( $posts as $post ) { $this->save_post( $post->ID, $post ); } } /** * Process the content for a given post. * * @param int $post_id The post ID. * @param string $content The content. */ private function process( $post_id, $content ) { // Apply the default filters to get the real content. // phpcs:ignore $content = apply_filters( 'the_content', $content ); $content = str_replace( ']]>', ']]>', $content ); $processor = new ContentProcessor(); $processor->process( $post_id, $content ); update_post_meta( $post_id, 'rank_math_internal_links_processed', true ); } /** * Check if the post is processable. * * @param WP_Post $post The post object. * * @return bool True if processable. */ private function is_processable( $post ) { if ( wp_is_post_revision( $post->ID ) ) { return false; } if ( in_array( $post->post_status, [ 'auto-draft', 'trash' ], true ) ) { return false; } $post_types = Helper::get_accessible_post_types(); unset( $post_types['attachment'] ); return isset( $post_types[ $post->post_type ] ); } /** * Get links data by post id. * * @param array $post_ids The post ids. */ private function get_links_data( $post_ids ) { $results = Database::table( 'rank_math_internal_meta' )->select( '*' )->whereIn( 'object_id', $post_ids )->groupBy( 'object_id' )->get(); $this->links_data = array_combine( array_column( $results, 'object_id' ), $results ); } } Hoa ngày phụ nữ - Duyên Dáng - shophoa

Hoa ngày phụ nữ – Duyên Dáng

660.000

  • Tặng banner, thiệp (trị giá 20.000đ) miễn phí
  • Giảm ngay 20.000đ khi Bạn tạo đơn hàng online
  • Giảm tiếp 3% cho đơn hàng Bạn tạo ONLINE lần thứ 2, 5% cho đơn hàng Bạn tạo ONLINE lần thứ 6 và 10% cho đơn hàng Bạn tạo ONLINE lần thứ 12 (Chỉ áp dụng tại Tp. HCM)
  • Giao miễn phí trong nội thành 63/63 tỉnh
  • Giao gấp trong vòng 2 giờ
  • Cam kết 100% hoàn lại tiền nếu Bạn không hài lòng
  • Cam kết hoa tươi trên 3 ngày
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi

Call Now