Hướng dẫn cách bón phân cho dưa chuột an toàn | Flowerfarm.vn

Kỹ thuật bón phân để sản xuất dưa chuột an toàn

* Loại phân bón và liều lượng phân bón

– Trường hợp sử dụng phân hữu cơ thay thế 25% lượng phân vô cơ bằng 75% lượng phân vô cơ thì theo tổng lượng NPK quy đổi về mức bón thông thường: tổng lượng bón trên 1 ha:

+ Phân hữu cơ: 0,6 – 0,8 tấn phân hữu cơ hoai mục và 3 – 4 tấn phân hữu cơ hoai mục 1,5 – 2 tấn phân hữu cơ hoai mục.
+ Phân NPK: 400 – 600 kg NPK (5: 10: 3).
+ Các loại phân đơn: 75 – 85 kg urê, 160 – 190 kg super lân và 85 – 100 kg kali clorua, với lượng nguyên chất lần lượt là: 35 – 40 kg N, 25 – 30 kg P20-5 và. 60 kg K2O.

– Trường hợp sử dụng phân hữu cơ thay thế 50% phân vô cơ kết hợp với 50% phân vô cơ theo tổng lượng NPK thì chuyển sang mức bón thông thường: tổng lượng bón trên 1 ha:

+ Phân ủ hoai mục từ phụ phẩm thực vật và phế thải chăn nuôi từ chế phẩm vi sinh (Phụ lục 1): 6 – 8 tấn.
+ Phân NPK: 400 – 600 kg NPK (5: 10: 3).
+ Phân đơn: 45 – 55 kg urê, 190 – 250 kg supe lân và 100 – 115 kg kali clorua, tương ứng với lượng nguyên chất: 20 – 25 kg N, 30 – 40 kg P20 – 706 kg K2O.

* Phương pháp bón phân

– Phân bón: 100% phân hữu cơ hoai mục và 100% phân super lân bón trong quá trình làm đất.

– Bón thúc: sử dụng phân NPK, urê và kali clorua, bón vào các thời kỳ sinh trưởng chính của cây dưa chuột, bao gồm:

+ Thời kỳ hồi xanh: bón 20% NPK, urê và kali clorua.
+ Thời kỳ ra hoa: bón 20% NPK, urê và kali clorua.
+ Thời kỳ ra hoa và làm quả: bón 30% NPK, urê và kali clorua.
+ Giai đoạn đầu thu trái: bón 30% NPK, urê và kali clorua.

>> Mua các loại hạt rau củđây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now