Kỹ thuật sử sụng phân lân | Flowerfarm.vn


kỹ thuật sử dụng phân lân

1. Chọn loại phân bón

Để phát huy tác dụng của phân lân đối với cây trồng, trước khi sử dụng phân lân ta phải lựa chọn loại phân lân phù hợp dựa trên những cơ sở sau:

– Dựa vào độ pH của đất:

+ Supe lân nên bón ở đất trung tính, khi bón super lân ở đất chua thì trước đó phải bón vôi để trung hòa độ chua ở pH = 6,5 thì loại phân này mới phát huy hết tác dụng.

+ Phân lân thiên nhiên, phân lân nung chảy dùng cho đất chua, đất bạc màu, đất trũng, sình lầy sâu răng.

– Căn cứ vào chất dinh dưỡng kèm theo trong phân lân:

Nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón. Trong nhiều trường hợp, một dạng phân bón hóa ra tốt hơn dạng phân bón khác do yếu tố dinh dưỡng đi kèm.

+ Supephotphat vì có chứa S, thể hiện tính ưu việt đối với cây có nhu cầu S cao.

+ Phân lân được bón nhờ có Mg, SiO2 nên tỏ ra ưu thế rất rõ trên đất bạc màu, thoát nước mạnh hoặc khi bón cho cây trồng có nhu cầu cao về các chất này.

Tuy nhiên, phối hợp nhiều loại phân lân sử dụng thường hiệu quả hơn. Do mỗi dạng phân lân có một số ưu nhược điểm nên việc kết hợp sử dụng chúng sẽ phát huy được ưu điểm và khắc phục được nhược điểm của từng dạng phân, tạo nên hiệu quả sử dụng phân bón tổng thể tốt.

2. Vai trò của muối đối với hiệu quả của việc ứng dụng photpho

Phân lân chỉ phát huy tác dụng khi đất đủ đạm hoặc bón cân đối theo yêu cầu của cây trồng. Trong trồng trọt, nếu không tăng lượng phân N thì cũng không tăng lượng phân vì sẽ không có hiệu quả.

3. Thời kỳ bón phân lân

– Đối với hầu hết tất cả các loại cây trồng ở giai đoạn đầu sinh trưởng (thời kỳ cây con) rất cần lân để bén rễ và nếu thiếu lân ở giai đoạn này sẽ dẫn đến khủng hoảng lân. Hơn nữa, phốt pho tích lũy trong thực vật ở giai đoạn sinh trưởng trước đó có thể được chuyển đổi để tái sử dụng ở giai đoạn sau khi đất thiếu.

– Vì vậy cần chú ý bón đủ lân cho cây ngay từ đầu đối với tất cả các loại cây trồng. Phân bón loại nào cũng được, bón phân chính cũng được.

– Có thể cần bón phân lân khi cây trồng có dấu hiệu thiếu lân, hoặc vì một lý do nào đó mà chưa bón hết lượng phân lân cần bón. Đặc biệt trong sản xuất hạt giống rất cần bón phân lân trước thời kỳ hình thành hạt để tăng tỷ lệ lân trong hạt, tăng khả năng nảy mầm và các phẩm chất khác cho hạt. Việc bón phân lân chỉ có hiệu quả khi bón cùng với phân super lân.

4. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phân lân

Để nâng cao hiệu quả sử dụng phân lân ta phải chú ý những điểm sau:

– Bón phân lân vào thời kỳ cây có nhu cầu lân cao (vườn ươm, ruộng mạ, lúc mới trồng).

– Bón phân lân càng sát gốc càng tốt, bón nông thường thành hàng trong hố.

– Bón phân lân kết hợp với phân hữu cơ, theo tỷ lệ so với phân bón là 2% đối với phân super lân, 3-5% đối với lân.

– Phối hợp supe lân với các loại lân đang sử dụng.

– Bón phân cho đất: Đất chua nghèo lân dùng phân lân tự nhiên; Đất bạc màu, đất thịt nhẹ nghèo Mg thì dùng phân lân nung chảy. Đất kiềm, trung tính dùng phân super lân.

– Bón phân theo cây: Ưu tiên bón phân lân cho cây có nhu cầu lân cao, cây khô, nhất là cây ngắn ngày nên bón super lân, lúa trộn với phân lân hoặc phân lân tự nhiên. sử dụng phân lân tự nhiên.

– Chỉ dùng supe lân để bón lót còn các loại phân lân khác chỉ dùng làm lớp lót.

5. Có thể bón phân lân cải tiến và giữ lại phân lân

– Bón phân cải tạo: Đó là bón một lượng lân lớn hơn nhiều so với nhu cầu của cây trồng để tăng hàm lượng lân trong đất đến mức đạt yêu cầu, tạo khả năng cho đất cung cấp lân tốt cho cây và thường xuyên. đất. phân lân.

– Bón phân: Là lượng phân ủ hoai mục để bù đắp lượng phân bón mà cây bỏ đi hàng năm, nhằm ổn định lượng lân trong đất.

– Trong thực tế, có thể tập trung lượng lớn phân lân của một số loại cây trồng trong một vụ bón có nhu cầu lân cao nhất trong hệ thống luân canh để giảm chi phí vận chuyển và phân bón. thích hợp với cơ giới hóa) (cải tiến bón phân).

– Tuy nhiên, việc bón một lượng lớn phân lân cải tiến có thể dẫn đến ức chế sự hấp thu của các nguyên tố vi lượng, đặc biệt là Zn, trong cây (do cố định). Ngoài ra, khi trong đất có nhiều sắt, nhôm ở dạng hòa tan và các khoáng sét, nếu bón quá nhiều lân vào đất, chúng dễ chuyển thành dạng không hòa tan, điện dư rất thấp, gây lãng phí. , ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của cây cối. Vì vậy cần bón phân kịp thời, liên tục để tăng hàm lượng lân dễ tan trong các loại đất khác.

Nguồn: Giao phan bon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now